Societas Apostolatus Catholici

Pallotti

„Vincent Pallotti bol zvestovateľom budúcnosti… Takmer o storočie predbehol prichádzajúcu skutočnosť. Práve v ľuďoch, žijúcich vo svete, doteraz pasívnych, ospalých, bojazlivých a neschopných vyjadriť sa, je skrytá veľká energia služby dobru. Svätec zaklopal na svedomie svetských ľudí, ako sa klope na dvere.“ (pápež Pavol VI.)
Vincent Pallotti mal dar pomenovať veci jasne a pochopiteľne: „Všetko je v poriadku, ak je to tak, ako to chce Boh. Božia vôľa je pokrmom, ktorý nasycuje.“

„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh, od ktorého pochádza každé dobro.“

„Treba žiť v ustavičnom a dôvernom spojení s Bohom, hľadať Boha vo všetkých veciach, lebo on je vo všetkom vďaka svojej nesmiernosti.“

„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok, tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu


BM

Pastoračné pôsobenie pallotínov sa zameriava na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi organizujú duchovné cvičenia, ktoré umožňujú hlbšie spoznávať tajomstvá Božieho milosrdenstva. V roku 2009 pallotíni zorganizovali Prvý kongres
o Božom milosrdenstve na Slovensku. Ten bol odpoveďou na výzvu, ktorá zaznela v Ríme počas Prvého svetového apoštolského kongresu milosrdenstva (WACOM). Vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ
v Spišskej Novej Vsi sa každodenne o 15. hodine pallotíni spolu s veriacimi modlia korunku Božieho milosrdenstva.
Prvých deväť dní v mesiaci sa slúžia sväté omše na úmysel ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva. Prostriedkom šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu sú rôzne pravidelné pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu konané cez týždeň, ako aj v rámci niektorých nedeľných popoludňajších pobožností. Každoročne sa na sviatok Božieho milosrdenstva stretávajú tisíce veriacich v tejto diecéznej svätyni, aby spolu prosili milosrdného Boha
o potrebné milosti.
Prostredníctvom publikácií a časopisov šíria pallotíni nielen úctu k Božiemu milosrdenstvu, ale aj kresťanské hodnoty. Publikácie, ktoré sa venujú Božiemu milosrdenstvu, prinášajú čitateľom povzbudenie v živote viery a zároveň odhaľujú „pramene milosrdenstva, ktoré sa rozlievajú na ľudstvo“. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa verejnosti prihovára aj prostredníctvom časopisu Apoštol Božieho milosrdenstva, ktorý vychádza štyrikrát ročne. Vydáva sa od roku 1996. Jeho poslaním je šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu na celom Slovensku. Približuje čitateľom formy úcty k Božiemu milosrdenstvu aj rôzne zamyslenia o kresťanských hodnotách. Ctiteľom Božieho milosrdenstva prináša rozhovory s duchovnými predstaviteľmi, ako aj články, ktoré umožňujú lepšie preniknúť a pochopiť podstatu Božieho milosrdenstva. Informuje tiež o podujatiach, ktoré sú úzko prepojené s Božím milosrdenstvom.