Societas Apostolatus Catholici

Pallotti

„Vincent Pallotti bol zvestovateľom budúcnosti… Takmer o storočie predbehol prichádzajúcu skutočnosť. Práve v ľuďoch, žijúcich vo svete, doteraz pasívnych, ospalých, bojazlivých a neschopných vyjadriť sa, je skrytá veľká energia služby dobru. Svätec zaklopal na svedomie svetských ľudí, ako sa klope na dvere.“ (pápež Pavol VI.)
Vincent Pallotti mal dar pomenovať veci jasne a pochopiteľne: „Všetko je v poriadku, ak je to tak, ako to chce Boh. Božia vôľa je pokrmom, ktorý nasycuje.“

„Cieľom všetkých myšlienok, všetkých slov a všetkých skutkov musí byť Boh, od ktorého pochádza každé dobro.“

„Treba žiť v ustavičnom a dôvernom spojení s Bohom, hľadať Boha vo všetkých veciach, lebo on je vo všetkom vďaka svojej nesmiernosti.“

„Kto je s Bohom, ten sa má vždy dobre. A čím väčší je zmätok, tým väčší je aj dôvod na to, aby sme boli stále viac a viac a viac a stále viac spojení s Bohom.“

Vydavateľstvo PALLOTTI

Prostredníctvom publikácií a časopisov šíria pallotíni nielen úctu k Božiemu milosrdenstvu, ale aj kresťanské hodnoty. Vo svojej vydavateľskej činnosti sa zameriavajú na tých najmladších čitateľov. Farebné knižôčky učia deti prvým modlitbám, približujú im biblické príbehy ako aj ich zoznamujú so životom svätých. Druhým hlavným smerom vydavateľstva PALLOTTI, sú publikácie, ktoré sa venujú Božiemu milosrdenstvu. Tieto tituly prinášajú pre čitateľa povzbudenie v živote viery a zároveň odhaľujú „pramene milosrdenstva, ktoré sa rozlievajú na ľudstvo“. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa verejnosti prihovára aj prostredníctvom dvoch časopisov. A to Apoštol Božieho milosrdenstva a Echo z misií, ktoré približuje život a pôsobenie misionárov.


Echo z misií

Echo z misií prináša misijnú realitu k nám domov. Približuje nie len každodenný život v misijných krajinách, ale zároveň predstavuje pôsobenie pallotínskych misionárov. Zoznamuje čitateľov s aktuálnymi projektmi realizovanými prostredníctvom Misijného sekretariátu. Časopis sa zameriava predovšetkým na africké štáty Rwanda a Demokratická republika Kongo, ako aj na juhoamerické štáty Brazília, Venezuela a Kolumbia.

Apoštol Božieho milosrdenstva

Štvrťročník zameraný na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu približuje čitateľom formy úcty k Božiemu milosrdenstvu. Formuje členov Združenia katolíckeho apoštolátu prostredníctvom zamyslení v duchu charizmy sv. Vincenta Pallottiho. Prináša ctiteľom Božieho milosrdenstva rozhovory s duchovnými predstaviteľmi, články na pokračovanie, ktoré umožňujú lepšie preniknúť a pochopiť podstatu Božieho milosrdenstva, ako aj informuje o podujatiach, ktoré sú úzko prepojené s Božím milosrdenstvom.