Societas Apostolatus Catholici

Centrum Božieho milosrdenstva

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

Pastoračné pôsobenie pallotínov sa zameriava na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi organizujú duchovné cvičenia, ktoré umožňujú hlbšie spoznávať tajomstvá Božieho milosrdenstva. V roku 2009 pallotíni zorganizovali Prvý kongres o Božom milosrdenstve na Slovensku. Ten bol odpoveďou na výzvu, ktorá zaznela v Ríme počas Prvého svetového apoštolského kongresu milosrdenstva (WACOM). Vo Svätyni Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi sa každodenne o 15. hodine pallotíni spolu s veriacimi modlia korunku Božieho milosrdenstva. Prvých deväť dní v mesiaci sa slúžia sväté omše na úmysel ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva. Prostriedkom šírenia úcty k Božiemu milosrdenstvu sú rôzne pravidelné pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu konané cez týždeň, ako aj v rámci niektorých nedeľných popoludňajších pobožností. Každoročne sa na sviatok Božieho milosrdenstva stretávajú tisíce veriacich v tejto diecéznej svätyni, aby spolu prosili milosrdného Boha  o potrebné milosti. Prostredníctvom publikácií a časopisov šíria pallotíni nielen úctu k Božiemu milosrdenstvu, ale aj kresťanské hodnoty. Publikácie, ktoré sa venujú Božiemu milosrdenstvu, prinášajú čitateľom povzbudenie v živote viery a zároveň odhaľujú „pramene milosrdenstva, ktoré sa rozlievajú na ľudstvo“. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa verejnosti prihovára aj prostredníctvom časopisu Apoštol Božieho milosrdenstva, ktorý vychádza štyrikrát ročne. Vydáva sa od roku 1996. Jeho poslaním je šíriť úctu k Božiemu milosrdenstvu na celom Slovensku. Približuje čitateľom formy úcty k Božiemu milosrdenstvu aj rôzne zamyslenia o kresťanských hodnotách. Ctiteľom Božieho milosrdenstva prináša rozhovory s duchovnými predstaviteľmi, ako aj články, ktoré umožňujú lepšie preniknúť a pochopiť podstatu Božieho milosrdenstva. Informuje tiež o podujatiach, ktoré sú úzko prepojené s Božím milosrdenstvom.

Centrum Božieho milosrdenstva

CBM je rehoľno-formačné centrum spravované Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (SAC) – pallotínmi.   

Nachádza sa pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany.
Interiéry CBM skrášľujú dary Svätého otca Jána Pavla II., ktoré sú súčasťou tematickej výstavy v priestoroch kostola a centra. CBM sa nachádza v blízkosti Slovenského raja, Vysokých Tatier a termálneho kúpaliska vo Vrbove s rekreačnými možnosťami počas celého roka. Okolie centra je bohaté na kultúrne a historické pamiatky (Levoča, Spišská Kapitula, Spišský hrad, Žehra

Ubytovanie 
Centrum ponúka možnosti pre ubytovanie 60 ľudí v jednoposteľových, dvojposteľových (lôžko a prístelka) a viacposteľových izbách.  Každá izba má vlastnú kúpeľňu so sociálnym zariadením. K dispozícii sú aj dva bezbariérové byty.


CBM
Je otvorené pre organizované skupiny, rodiny, ako aj pre individuálnych návštevníkov.

Ponúkame priestory pre:
• duchovné cvičenia a obnovy organizovaných skupín – laikov, rehoľníkov, kňazov,
• stretnutia spoločenstiev,
• školenia, semináre a konferencie,
• rekreačné pobyty,
• školské výlety,
• školy v prírode,
• pobyty pre rodiny a individuálnych záujemcov.
K dispozícii je bezplatné parkovanie v areáli centra a Wi-Fi internetové pripojenie


Konferenčná miestnosť
V centre sa nachádzajú 2 konferenčné sály s kapacitou pre 20 a 60 osôb vhodné pre organizáciu krátkodobých, ale aj dlhodobých podujatí.
Vybavenie väčšej konferenčnej miestnosti:
• Wi-Fi internetové pripojenie,
• flipchart + fixky + papier,
• dataprojektor,
• ozvučenie.Kaplnka
Poskytuje priestor na modlitbu a účasť na svätej omši s kapacitou 60 osôbSpoločenská miestnosť
Hosťom je k dispozícii klubovňa s bohato vybavenou knižnicou, možnosťami pre spoločenské hry a televíznym prijímačom.
Jedáleň
Jedáleň s kapacitou 60 osôb, nápojový pult (káva, čaj).

Pápežské dary
Výstavu umeleckých a spomienkových predmetov, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. z rôznych kútov sveta, spravujú pallotíni vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Medzi rôznymi darmi sa nachádzajú aj zaujímavé obrazy a výšivky. Napríklad ručná práca z Mexika – strom pápežstva. Zobrazuje pápežov od svätého Petra až po Jána Pavla II. Policajti z New Yorku darovali Svätému Otcovi železný kríž ako spomienku na svojich kolegov, ktorí zomreli pri zachraňovaní ľudí po páde dvojičiek.
ADRESA
Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Spišskej Novej Vsi
Hutnícka 4/3439, 052 01 Spišská Nova Ves
IČO: 35569387, DIČ: 2022103633, IČ DPH: Neplatca DPH

TELEFON
Mobil: +421 918 950 124
Pevná linka: +421 53/443 43 44
E-MAIL  cbm.pallotini@gmail.com
WEB www.www.cbmpallotini.sk OBRAZ MILOSRDNÉHO JEŽIŠA z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi