Societas Apostolatus Catholici

Duchovné cvičenia


Ponuka duchovného programu v Centre Božieho Milosrdenstva, Spišská Nová Ves
12. – 14. 04. 2019  
Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v slovách, Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

3. – 5. 05. 2019  
Duchovné cvičenia pre manželov. Téma: Vzal(a) som si Ťa, aby si bol(a) so mnou štastný(á), Exercitátor: P. Peter Klubert SAC

7. – 10. 05. 2019  
Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo v skutkoch, Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC

31. 05. – 2. 06. 2019  
 Duchovné cvičenia pre dospelých. Téma: Milosrdenstvo a zanedbávanie dobrého, Exercitátor: P. Andrej Pierwoła SAC
Rezervácie a prihlášky: Adam Walczuk SAC, tel.: +421 918 950 124, 053/443 43 44
cbm.pallotini@gmail.com, www.cbmpallotini.sk, Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni

           viac info      

Stretnutie o rozlišovaní povolaní

Pozvanie na stretnutie s pallotínmi. Ako rozpoznať svoje povolanie? Uvažuješ o zmysle svojho života a o svojom ďalšom smerovaní? Nie si si istý na akú cestu Ťa Pán Boh pozýva?

Odpoveď nájdeš najmä prostredníctvom modlitby. Pozývame Ťa na stretnutie v pallotínskej komunite, ktoré Ti umožní porozmýšľať o svojom povolaní. Radi Ťa budeme sprevádzať na tejto ceste hľadania – môžeš sa s nami porozprávať, bližšie spoznať život v našom spoločenstve a taktiež našich členov, ktorí si vybrali za svoj životný cieľ nasledovať Pána podľa príkladu Vincenta Pallottiho.

   Viac info 

Zaslanie úmyslu svätej omše.

Druhý vatikánsky koncil nazýva Eucharistiu „vrcholom a prameňom kresťanského života”. Žiadna iná forma modlitby, či už súkromná alebo spoločná, sa jej nemôže vyrovnať.

Misijný sekretariát – pallotíni sprostredkováva odslúženie individuálnych a gregoriánskych svätých omší na misiách a milodar spojený s úmyslom svätých omší pre miestnych kňazov a misionárov je často jediným zdrojom obživy.

Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnická 20, 841 04 Bratislava,
tel.:02/43 19 10 30,0915 641 387, info@pallotini.sk

 Viac info 

SVIATOK BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA

Program slávnosti:
28. 4. 2019 (nedeľa)
01.00 – 06.50 – tichá poklona 07.00 – spievané ranné chvály 07.30 – sv. omša – HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 
09.00 – Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu 10.30 – slávnostná sv. omša – J. E. Mons. Giacomo Guido Ottonello, apoštolský nuncius na Slovensku (v spojení s Rádiom LUMEN)13.30 – koncert Katedry hudby: Schola Cantorum Rosenbergensis, Univerzitný spevácky zbor BENEDICTUS, pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU v Ružomberku. 15.00 – Pobožnosť krížovej cesty – sv. omša – doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD. 18.00 – sv. omša – doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. 

 Viac info